Seuraavaksi Seutula

sahkonsiirto

Teksti Noora Lintukangas, kuva Vantaan Energia

Luoteis-Vantaan maakaapelointityöt etenevät aikataulussa. Ensimmäinen vaihe valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, ja keväällä on aloitettu toisen vaiheen työt Seutulan Kotamäessä. ”Lupa-asiat ja verkonrakennussuunnitelmat ovat valmiina. Puistomuuntamot ja jakokaapit tulevat työmaalle kesäkuun ensimmäisellä viikolla”, kertoo rakennuttajapäällikkö Jussi Välimäki.

Alueella liikkuvat kaivinkoneet ja tiealueille ulottuvat kaivaukset tuovat liikennöintiin oman haasteensa. Työ pyritään kuitenkin järjestämään ja jaksottamaan niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille. ”Kaapeliojat peitetään sitä mukaa kun kaapelia lasketaan maan alle. Työteknisistä syistä joitakin monttuja joudutaan jättämään hetkeksi auki, mutta ne aidataan, eikä kyse ole pitkistä kaivannoista”,Välimäki kertoo.

Kun asiakkaille kulkevia liittymisjohtoja ryhdytään kääntämään vanhasta ilmajohtoverkosta uuteen kaapeliverkkoon, työt aiheuttavat sähkönjakeluun lyhyitä, maksimissaan tunnin mittaisia keskeytyksiä. Niistä ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kahta työpäivää ennen asennusta.

Toinen vaihe jatkuu alustavan suunnitelman mukaan loppuvuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen työt etenevät Luoteis-Vantaalla alueittain vuoteen 2027 asti. Kolmannen vaiheen kaapeloinnit alkavat Vestrassa vuonna 2020.