Tekoja ilmaston puolesta

energiaa

Tämän numeron teema on ilmastonmuutos. Miten Vantaan Energia ratkoo omalta osaltaan tulevaisuuden ilmastohaasteita? Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen vastaa.

Miten Vantaan Energia suhtautuu ilmastonmuutoksen torjumiseen?
Erittäin kunnianhimoisesti. Etsimme jatkuvasti keinoja tuottaa puhdasta, kotimaista energiaa, ja siirrymme aktiivisesti pois fossiilisista polttoaineista kohti vähäpäästöisiä energialähteitä. Toisaalta suhtaudumme ilmastonmuutokseen realistisesti, energiantuotantohan aiheuttaa aina jossain määrin hiilidioksidipäästöjä. Meille on tärkeää asettaa toiminnallemme järkeviä tavoitteita kokonaisuus ja toimitusvarmuus huomioiden.

Minkälainen on Vantaan Energian ilmastolupaus?
Aiomme pudottaa energiantuotantomme hiilidioksidipäästöt kymmenesosaan 2010-luvun alun tasosta. Se on todella kova tavoite, mutta vuosikymmenen loppuun mennessä olemme jo puolittaneet päästömme. Lopulliseen tavoitteeseen pääsemme, kun lopetamme 2020-luvulla kivihiilen käytön ja korvaamme sen lisäämällä uusiutuvaa ja muuta hiilidioksidivapaata energiantuotantoa. Omistajamme, Vantaan ja Helsingin kaupungit, ovat asettaneet itselleen tavoitteen olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Olemme siis kärkijoukossa toteuttamassa tätä tavoitetta.

Mitkä ovat yhtiön merkittävimmät ilmastoteot?
Tällä vuosituhannella olemme investoineet päästöttömään sähköön*), esimerkiksi vesivoimalla tuotetun sähkön osuus sähköntuotannostamme on jo 40 prosenttia. Olemme myös maan johtavia tuulivoimarakentajia. Viime syksynä olimme yhtenä osakkaana avaamassa maailman ensimmäistä jääolosuhteisiin suunniteltua merituulipuistoa Porin Tahkoluotoon. Ensimmäinen suuri ilmastotekomme Vantaalla oli vuonna 2014 valmistunut jätevoimala, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Jätevoimala laski energiantuotantomme hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä 40 prosenttia.

Kaukolämmön piirissä on 80 prosenttia Vantaan lämmityksestä. Kaukolämpö on ekologista ja tehokasta energiaa, jossa luonnonvaroja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme myös aloittaneet jo aurinkosähköjärjestelmien myynnin Vantaalla. Seuraava iso askel on tämän vuoden lopulla Martinlaakson voimalaitokseen valmistuva biokattila, joka vähentää merkittävästi voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä.

Mikä on Martinlaakson biovoimalan merkitys kokonaisuudessa?
Sillä on todella tärkeä rooli. Biokattilan valmistuttua olemme muutamassa vuodessa puolittaneet Vantaan Energian hiilidioksidipäästöt ja vähentäneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia. Sekin on ekoteko, että hyödynnämme voimalan vanhan kattilan ja muutamme sen biopolttoaineella toimivaksi. Se on huomattavasti ympäristöystävällisempi ratkaisu kuin uuden voimalaitoksen rakentaminen. Biovoimalassa käytetään kotimaisia puupolttoaineita, kuten metsätähdehaketta, rankapuuhaketta, purua, kuorta ja kierrätyspuuta sekä pieniä määriä turvetta.

Mutta turvehan aiheuttaa päästöjä. Mihin sitä tarvitaan?
Turvetta käytetään Suomessa yleisesti vastaavien biovoimalaitosten polttoaineena. Pääkaupunkiseudulla turve herättää kuitenkin tunteita. Turve on meille tarpeellinen tukipolttoaine, joka estää biokattilan korroosiota. Se puhdistaa puumassan likaamaa kattilaa ja kuivaa polttoaineseosta, jolloin seos palaa tasaisemmin ja kattila toimii tehokkaammin. Samalla polttoainemäärällä saamme siis tuotettua enemmän energiaa pienemmillä päästöillä. Ympäristöluvan mukaan 30 prosenttia polttoaineesta voi olla turvetta, mutta suunnitelmiemme mukaan kymmenen prosentin taso on riittävä.

Voitaisiinko Martinlaakson biovoimalasta tehdä turpeeton?
Turpeettoman kattilan rakentaminen Martinlaakson voimalaitokseen ei ole mahdollista, sillä laitosmuutoksen suunnitelma nojaa vanhan öljy-kaasukattilan uusiokäyttöön. Turpeeton kattila toimii erilaisella tekniikalla, lämpötiloilla ja paineilla eikä siksi sovellu osaksi nykyistä voimalaitosta. Itse näen hankettamme koskevan turvekeskustelun enemmän poliittisena kuin ilmastokysymyksenä. Ilmaston kannaltahan olemme tekemässä järkevää ratkaisua, jolla vähennämme kertaheitolla merkittävästi voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä.

*) Vantaan Energia on osakkaana tuulivoimaa tuottavissa EPV Energia Oy:ssä ja Suomen Hyötytuuli Oy:ssä sekä Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fennovoiman ydinenergiahankkeissa. Vantaan Energia tuottaa vesisähköä yhdessä neljän muun suomalaisen energiayhtiön kanssa Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Lisäksi sillä on omistusosuudet norjalaisista Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitoksista.