Maakaapelointi etenee Luoteis-Vantaalla

Keimola2

Vantaan alueella on 3 300 kilometriä sähköverkkoa, josta noin 90 prosenttia kulkee maan alla. Nyt käynnissä on Luoteis-Vantaan ilmajohtojen vaihtaminen maakaapeleiksi. Urakan jälkeen maakaapelointi kattaa yli 95 prosenttia Vantaan sähköverkosta. Perinteiset ilmajohdot ovat herkkiä äärimmäisille sääilmiöille. Osa Luoteis-Vantaan verkosta kulkee kaiken lisäksi metsän keskellä, missä kaatuvat puut kasvattavat ilmajohtojen vaurioriskiä.

Maakaapelointityöt aloitettiin tänä keväänä. Muutostyöt koskevat Suur-Kivistön aluetta, jossa sijaitsevat Piispankylä, Keimola, Kivistö, Lapinkylä, Myllymäki, Vestra, Luhtaanmäki, Riipilä, Seutula ja Kiila. Kesällä käyttöön otettavalta Keimolan sähköasemalta siirrytään vähitellen kohti pohjoista. Aikaa työlle on varattu kymmenen vuotta. Suurprojektissa maakaapelia rakennetaan laajalle haja-asutusalueelle yhteensä noin 200 kilometriä ja ilmajohtoa puretaan 240 kilometriä. Vanhoja pylväsmuuntamoita puretaan 60 ja uusia puistomuuntamoita rakennetaan 45. Projektin päätyttyä 20 kilovoltin ilmajohtoja löytyy enää pieniltä alueilta Itä-Vantaalta.

Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 10 miljoonaa euroa. Työtä jatketaan vuosittain roudan sulamisesta maan jäätymiseen saakka. Kaivutöitä tehdään mahdollisuuksien mukaan
yhteistyössä teleoperaattorien ja Vantaan kaupungin kanssa.

Teiden varsilla kaivutyö on nopeampaa kuin pelloilla ja metsissä. Metsässä päästään silti käyttämään valmiita johtokatuja eli ilmajohdoille raivattuja reittejä, joten metsätöihin ei tarvitse ryhtyä. Reiteistä ja aikatauluista sovitaan aina yhdessä maanomistajien kanssa, ja maakaapelien sijoittamisesta yksityismaalle maksetaan korvaus. Kaapeloinnin ansiosta sähkön laatu pysyy parempana sääolosuhteista riippumatta, esimerkiksi ukkonen ei aiheuta enää valojen välkkymistä. Myös sähköhäviöt verkossa pienenevät. Suunnitteilla ja rakenteilla olevien työmaiden tilannetta voi tutkia tarkemmin osoitteessa www.vantaanenergiasahkoverkot.fi/me/verkonrakennuskohteet-kartalla.