Mistä sähkön hinta muodostuu?

sahkolasku2

Kuva Vantaan Energia

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta sekä sähkö- ja arvonlisäveroista.

1. Sähköenergian hinta sisältää sähkön tukkumarkkinahinnan lisäksi sähkönmyyjän myyntikustannukset.

2. Sähkönsiirron hinta syntyy sähkön siirtohinnasta ja erilaisista veroista. Siirtomaksulla katetaan sähköyhtiön sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut.

3. Sähkö- ja arvonlisäverot määritellään laeissa ja säädöksissä ja ne menevät valtion kassaan.

Kotitalouskäyttäjän sähkölaskusta siirtokulut ja verot muodostavat hieman yli puolet. Tähän osuuteen ei voi vaikuttaa sähköenergiaa kilpailuttamalla, sillä kilpailutus vaikuttaa ainoastaan sähköenergian hintaan.

Lisätiedot: www.energiavirasto.fi/ sahkonhinnan-osatekijat