Energia-alaa kehittämässä

jukka2

Kuva Super Otus Oy

Siirryin Vantaan Energian palvelukseenjoulukuun alussa. Energia-alalla pitkään työskennelleenä minulla oli jo ennestään positiivinen kuva yrityksen toiminnasta, mutta käsitykseni Vantaan Energiasta osaavana, kilpailukykyisenä ja johdonmukaisesti kehittyvänä yrityksenä on vahvistunut entisestään.

Jo perehdytysvaiheessa huomasin, minkälainen tekemisen ylpeys henkilökunnastamme huokuu. Asiakkaillemme Vantaan Energian osaaminen näkyy muun muassa hyvin korkeana sähkön ja lämmön toimitusvarmuutena, pääkaupunkiseudun edullisimpana kaukolämmön hintana, uusiutuvana ja hiilineutraalina energiana sekä jatkuvasti kehittyvinä tuotteina ja palveluina.

Hyviä osoituksia toimintamme kehittymisestä oikeaan suuntaan ovat paras sijoitus sähkökaupan suurten yritysten ryhmässä valtakunnallisessa EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksessa sekä merkittävä sähköasiakasmäärämme kasvu.

Energia-alalla eletään valtavaa kehityksen aikaa. Juuri nyt Vantaan Energia pääsee näyttämään esimerkkiä hiilenkäytön vähentämisessä energiantuotannossa. Tavoitteenamme on luopua hiilen käytöstä kokonaan vuoteen 2025 mennessä. Martinlaakson voimalaitoksen uusi biokattila tuottaa jo kuluvan talvikauden aikana asiakkaillemme merkittävän määrän uusiutuvaa energiaa: sähköä koko Suomen alueelle ja kaukolämpöä vantaalaisille.

Jätevoimalamme on osoittautunut viisaaksi investoinniksi koko pääkaupunkiseudun kannalta, ja monia muita hyviä asioita on piirustuspöydällä.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitän yritystämme 14 vuotta luotsannutta Pertti Laukkasta erinomaisesta työstä ja toivotan hyviä eläkepäiviä. Olen iloinen saadessani olla mukana tässä jatkumossa ja energia-alan kehitystyössä.

Jukka Toivonen
toimitusjohtaja
Vantaan Energia Oy