Laadukasta energiaa

iso

Nyt Vantaan Energian tuottaman sähkön ja lämmön laadukkuus on todistettu oikein ulkopuolisen auditoijan toimesta:
Vantaan Energian Tuotanto ja lämmönjakelu -toiminnon laatujärjestelmälle myönnettiin 1.12.2016 kansainvälinen ISO 9001 -standardin mukainen johtamisjärjestelmäsertifikaatti.

Sertifikaatti on osoitus pitkäjänteisestä ja laadukkaasta toiminnan kehittämisestä, jossa lakeja ja asetuksia seurataan järjestelmällisesti. Asiakkaan tarvitsema energia tuotetaan ja toimitetaan laadukkaasti, valvotusti, turvallisesti ja kestävä kehitys huomioiden. Tämä näkyy loppukäyttäjälle myös toimitusvarmuutena ja kilpailukykyisenä hintana.