Kaukolämpöä läheltä

kaukolampo2

Edullinen ja ilmastoystävällinen kaukolämpö on osa tulevaisuuden älykästä energiajärjestelmää. Siksi se on myös yhä useamman suomalaisen valinta.

VÄITE: Kaukolämpö on vaivaton ja varma valinta.
Kaukolämpö on Vantaan ja koko Suomen yleisin lämmitysmuoto. Kaukolämpöä tuotetaan lukuisilla eri tuotantotavoilla ja energianlähteillä,
joko yhdessä sähkön kanssa tai pelkästään lämpönä. Koska samaan kaukolämpöverkkoon kuuluu useampia tuotantolaitoksia, lämpöä voidaan tuottaa erilaisilla polttoaineilla ja tuotantomenetelmillä, vuodenaikojen ja tarpeiden mukaan. Kaukolämpö on erityisesti kaupunkien ja taajamien lämmitysmuoto, sillä energia tuotetaan keskitetysti ja jaetaan suurelle alueelle

Tuotantotapa parantaa kaupunkien energiatehokkuutta. Kaukolämpö siirretään asiakkaille kuumana vetenä katujen ja kevyenliikenteenväylien alla kulkevassa kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa. Kun kuuma vesi on antanut lämpönsä kodin ja käyttöveden lämmittämiseen, jäähtynyt vesi kulkeutuu paluuputkessa laitokseen uudelleenlämmitettäväksi. Kaukolämpö sopii sekä uusiin että vanhoihin
taloihin. Kaukolämpöön voi liittyä, jos lähistöllä on kaukolämpöverkko tai sellainen on suunnitteilla. Kaukolämmön laitehuollosta huolehtivat ammattilaiset, joten asukas voi keskittyä nauttimaan tasaisesta lämmöstä. Kaukolämpöenergian mittaustiedot luetaan etänä ja asiakas saa käyttöraportin kerran vuodessa, mutta omaa kulutusta voi seurata myös raportointipalvelusta verkossa.

VÄITE: Kaukolämpö on edullinen lämmitysratkaisu.
Suomalaisen kaukolämmön hinta on viidenneksi edullisinta Euroopassa, esimerkiksi ruotsalaiset maksavat kaukolämmöstään enemmän. Kaukolämpö ei kalpene hintavertailussa muidenkaan lämmitysmuotojen rinnalla.

Puolueeton energiakonsulttiyhtiö One1 teki Vantaalla kaukolämmön ja lämpöpumppujen kustannusvertailun, jonka mukaan kaukolämpö
on elinkaarikustannuksiltaan selvästi maalämpöä ja poistoilmalämpöpumppua edullisempi vaihtoehto, erityisesti isommissa
kiinteistöissä. Vantaalaisilla on käytössään erityinen valtti, jätevoimala, joka tuottaa noin puolet Vantaan
Energian kaukolämmöstä. Kotimaisen sekajätteen ansiosta maailmanmarkkinoiden muutokset eivät heilauta kaukolämmön hintaa
ja energiatuotannon kustannukset pysyvät kurissa. Vuoden 2014 jälkeen Vantaan Energia on alentanut kaukolämmön hintaa jo kuusi
kertaa.

VÄITE: Kaukolämpö on ekologista ja tehokasta energiaa.
Kaukolämpö on ympäristöystävällinen lämmitysmuoto: yli kolmannes kotimaisesta kaukolämmöstä perustuu uusiutuviin energianlähteisiin.
Hiilineutraalin tuotannon osuus on vahvassa kasvussa, joten kaukolämpö on jatkuvasti puhtaammin tuotettua. Myös Vantaan Energia on siirtymässä portaittain uusiutuvaan kaukolämmöntuotantoon. Noin puolet yhtiön tuottamasta kaukolämmöstä
tulee jätevoimalasta, ja lisäksi puolet Martinlaakson voimalan tuotannosta on tarkoitus muuttaa lähivuosina biopolttoaineperäiseksi.
Kivihiilen käytöstä luovutaan kokonaan 2020-luvun aikana. Kaukolämpö on myös energiapihiä. 70–75 prosenttia suomalaisesta kaukolämmöstä tuotetaan vuosittain sähkön ja lämmön yhteistuotantona, jossa hyödynnetään sähköntuotannossa syntyvää lämpöenergiaa, joka muutoin menisi hukkaan. Yhteistuotanto on lähes kaksi kertaa erillistä sähkön ja lämmön tuotantoa tehokkaampaa, sillä polttoaineen energia hyödynnetään yli 90-prosenttisesti.

VÄITE: Kaukolämpö on tulevaisuuden lämmitysratkaisu.
Kaukolämpöön siirtyvien kotitalouksien määrä kasvaa Suomessa vuosi vuodelta. Noin 46 prosenttia suomalaisista ja 80 prosenttia vantaalaisista on kaukolämmön piirissä. Suomalainen kaukolämpöteknologia on maailmankuulua, ja kaukolämpöratkaisut kehittyvät jatkuvasti. Vantaan Energian tuottaman kaukolämmön toimitusvarmuus on 99,9
prosenttia. Kaukolämpö elää nousukautta myös Euroopassa, sillä kasvavat kaupungit kaipaavat
kestäviä ja ekotehokkaita ratkaisuja. Kaukolämmön vahvuus on joustavuus, sillä järjestelmään on mahdollista tuottaa lämpöä millä
tahansa tuotantomuodolla. Tulevaisuudessa verkko voi välittää kiinteistöihin esimerkiksi aurinko- tai geotermistä lämpöenergiaa.