Mikä vaikuttaa kiinteähintaisen sopimuksen hintaan?

013 04 VE sahko ihm arjessa

Vastaajana Ari Lehtinen, myyntiryhmän päällikkö, sähkönmyynti

Määräaikaisen kiinteähintaisen sopimuksen hintaan vaikuttaa oleellisesti se, milloin sähkösopimus tehdään. Esimerkiksi juuri nyt on hyvä hetki tehdä kaksivuotinen määräaikainen sähkösopimus, koska sähköpörssin markkinahinta on historiallisen alhainen.

Markkinahinta on laskenut viimeisen vuoden aikana noin 20 prosenttia eli 1 c/kWh ja viimeisen kolmen vuoden aikana jopa 40 prosenttia eli noin 2 c/kWh. Sähkön hintaa pohjoismaisella tasolla pitää alhaalla hyvä vesitilanne, lisääntyvä uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähköntuotanto ja alhainen polttoaineiden hinta.

Suomessa sähkön hinta on perinteisesti ollut hieman korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä johtuu siitä, että meillä ei ole riittävästi edullista sähköntuotantoa suhteessa kulutukseen. Yli 20 prosenttia joudutaan tuomaan. Koska siirtokapasiteettia ei ole riittävästi, kaikkea muissa Pohjoismaissa tuotettua edullista vesisähköä ei pystytä tuomaan Suomeen.

Suuria paineita hinnannousulle ei juuri nyt ole näköpiirissä ja toki hinta voi tästä vielä hieman laskea, mutta joka tapauksessa ollaan erittäin houkuttelevalla hintatasolla. Määräaikaisella sopimuksella voi varmistaa mielenrauhaa sähkön hinnan suhteen. Jos pohjoismainen vesitilanne heikkenee ja talouden pyörät lähtevät pyörimään, se nostanee myös sähkön hintaa.

Toinen kiinteähintaisen sopimuksen hintaan vaikuttava asia on se, milloin sähköä käytetään. Päiväaikaan sähkö on kalliimpaa kuin yöllä ja vastaavasti yleensä talviaikaan kalliimpaa kuin kesällä. Sähkönmyyjä pyrkii huomioimaan hinnoittelussaan nämä tekijät.

Yösähkö on edullinen vaihtoehto niille sähkönkäyttäjille, jotka voivat ajoittaa sähkönkäyttönsä yöajalle. Nykyaikaisissa sähkölämmitteisissä omakotitaloissa reilusti yli puolet sähkönkäytöstä saadaan ajoitettua yöajalle, jolloin sähkön keskihinta voi olla yli 0,5 c/kWh alempi kuin yleissähköä käyttävällä asiakkaalla.