Laskutusteho

Laskutusteho on isompien kiinteistöjen kaukolämmön perusmaksun peruste. Pienemmillä asuinrakennuksilla (1-3 asuntoa) on käytössä osittain mitattuun kulutukseen perustuva perusmaksu.

Laskutustehona käytetään sopimuksessa sovittua tehoa tai tuntiluentatietoihin perustuvaa laskutustehoa. Tarkastamme laskutustehot vuosittain.

Sopimusteho on perusmaksun peruste käyttöpaikan ensimmäiset kaksi lämmityskautta, jonka jälkeen käyttöpaikka siirtyy jatkuvaan vuosittaiseen laskutustehon tarkastukseen. Näin menettelemällä ehkäistään sitä, että tehontarkastuksen perusteena ei virheellisesti ole rakennusaikainen tai muu vakiintumaton lämmönkäyttö.

Mitattuun tehoon perustuva perusmaksun laskutus on oikeudenmukainen, koska tällöin jokainen maksaa siitä tehosta mitä oikeasti tarvitsee. Tehojen oikeat tasot ovat tärkeitä, jotta pystymme varautumaan riittävän lämmön tuottamiseen kovillakin pakkasilla.

Laskutustehon muutoksesta ei jatkossa tehdä uutta lämpösopimusta. Jos käyttöpaikan laskutusteho muuttuu, niin asiakkaalle lähetetään laskutustehon tarkastuksesta raportti. Raportti toimitetaan käyttöpaikan laskutusosoitteeseen tai asiakkaan erikseen ilmoittamaan postiosoitteeseen.

Tehon tarkastus

Kiinteistöjen kaukolämmön energiankulutus ja tehontarve mitataan jokaiselta tunnilta. Lämmityskauden ajalta muodostetaan käyttöpaikan kuvaaja teholle ja lämpötilalle, josta voidaan selvittää kiinteistön huipputehon tarve. Tehoa ei ole siis määritelty laskemalla, vaan se perustuu mitattuun tietoon. Teho voidaan määrittää luotettavasti mittaamalla saatuihin tietoihin perustuen. Teho määritetään mitoituslämpötilaan -26 °C asti.

Asiakkaan kannalta tehontarkastuksesta on hyötyä laitteiden uusinnoissa, jolloin laitteiden mitoitus saadaan oikeaksi. Asiakas voi pyytää laiteuusintoja varten mitoitustietoja Vantaan Energialta.

Aikaisemmin tarkastaminen oli maksullinen palvelu, koska se on edellyttänyt erillisen tuntitason tietoa keräävän mittarin asennuksen sekä kohdekohtaista manuaalista työtä. Jatkossa tehtävät tarkastukset ovat asiakkaillemme maksuttomia.

Kaikki kaukolämmössä olevien kiinteistöjen mittarit on saatu Vantaalla tuntiluentaan loppuvuodesta 2013. Tehon tarkastaminen vaatii mitattua tuntitietoa vähintään kolmen kuukauden ajan kylmältä jaksolta joulukuun alun ja maaliskuun lopun väliltä. Talven 2014 jälkeen tarkastustyö on mahdollista tehdä tasapuolisesti kaikille kiinteistöille.

Ero voi johtua esimerkiksi siitä, että aikoinaan lämmöntarve on yli- tai alimitoitettu rakennuksen suunnitelmissa. Toisaalta myös rakennuksen käyttötarkoituksen tai -tapojen muutokset voivat vaikuttaa paljon tehontarpeeseen.

Rakenteellisin keinoin eli esimerkiksi parantamalla rakennuksen eristystasoa. Lisäksi energiatehokkuutta parantavat järjestelmät, kuten lämmöntalteenotto voivat pienentää tarvittavaa tehoa.

Malleja vuoden 2014 tehontarkastusraporteista:

Malliraportti 1
Malliraportti 2
Malliraportti 3