Tulevaisuuden lämpö kumpuaa kilometrien syvyyksistä

Tulevaisuuden lämpö kumpuaa kilometrien syvyyksistä

Tulevaisuudessakin lämmön ilmastopäästöt vähenevät ja hinta pysyy vakaana.

Vantaalainen lämpö on jatkossa entistä vihreämpää ja edullisempaa

Vantaan Energia on tehnyt viime vuosina merkittäviä satsauksia lämmön ympäristöystävällisyyteen. Uusiutuvaan energiantuotantoon on investoitu muuttamalla Martinlaakson vanha voimala biovoimalaksi ja parhaillaan rakenteilla on jätevoimalan laajennus Itä-Vantaalla. Kivihiilen käytöstä luovutaan kokonaan Vantaalla vuoden 2022 aikana. Investoinnit ovat muuttaneet vantaalaista lämpöä huomattavasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Kymmenessä vuodessa Vantaan Energia on puolittanut CO2-päästönsä, ja lähitulevaisuudessa tähdätään siihen, että lämpöverkossa kulkeva lämpö saadaan täysin uusiutuvista energialähteistä.

Luopuminen fossiilisista polttoaineista ja sijoittaminen uusiutuvaan energiantuotantoon on tehnyt vantaalaisesta lämmöstä myös halvempaa ja vakauttanut sen hintaa pitkälle tulevaisuuteen. Vantaalla kaukolämpö on käytössä 80% kodeista ja kiinteistöistä. Siispä, kun Vantaan Energia vaihtaa loputkin fossiiliset polttoaineet uusiutuviksi, muutetaan samalla tuhansien vantaalaisten kiinteistöjen lämmitys kerralla ekologisemmaksi ja edullisemmaksi.

Uusiutuvan energian jakelukanava

Vantaalaisille lämpöä tullaan tulevaisuudessa tuottamaan entistä moninaisemmin tavoin. Jäte- ja bioenergian rinnalle etsitään aktiivisesti uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kehitystyötä tehdään muun muassa tuuli- ja aurinkovoimasta saadun energian kytkemiseksi
osaksi lämmöntuotantoa. Teollisuuden synnyttämän hukkalämmön talteenottoa ja varastointia tehdään jo. Tulevaisuudessa kaukolämpöverkon tehtävänä onkin toimia monipuolisen tuotannon jakelukanava. Asiakas voi valita, millaisen tuotantotavan haluaa, ja energiayhtiö huolehtii siitä, että asiakas saa juuri hänelle mieluisalla tavalla tuotettua lämpöä.

Geoterminen energia on jättiharppaus kohti 100 % uusiutuvaa lämpöä

Tulevaisuudessa siintää lupaava vaihtoehto päästöttömään ja täysin uusiutuvaan lämmöntuotantoon: geoterminen lämpö. Geoterminen energia perustuu maankuoresta johdettuun lämpöön. Tavoitteena on ottaa talteen maan sisuksista säteilevää energiaa sekä syvälle maankuoreen varastoitunutta ikivanhaa lämpöä.

Jotta geotermistä energiaa voidaan hyödyntää, on maahan porattava syvä, usean kilometrin pituinen kaivo. Syvien, monen kilometrien mittaisten geotermisten kaivojen poraaminen etenkin kaupunkiseuduilla ei ole aivan mutkatonta. Esimerkiksi kallioperän murrokset hidastavat poraamista ja avuksi tarvitaankin aivan uudenlaista teknologiaa. Näitä haasteita Vantaan Energia on ryhtynyt ratkaisemaan yhdessä yhdeksän muun energiayhtiön kanssa. Geotermisen lämmön hyödyntämiseksi Vantaan Energialla on jo vireillä kaksi hanketta. Suunnitelmissa on muun muassa geoterminen laitos, joka voisi toimia sekä lämpökaivona, josta lämpöä tuodaan vantaalaisiin koteihin, että lämpövarastona, jossa ylimääräistä lämpöä säilytetään. Osan vuodesta tätä geotermistä lämpövarastoa olisi mahdollista ladata ylimääräiseksi jäävällä lämmöllä. Viileämpinä aikoina, jolloin lämpöä taas tarvitaan enemmän, maankuoressa sijaitsevasta lämpövarastosta voisi siirtää tarvittavaa lisälämpöä kaukolämpöverkkoon.

Vielä ei pystytä varmuudella sanomaan, milloin geotermistä lämpöä on mahdollista saada vantaalaisiin koteihin. Se kuitenkin tiedetään jo, että keskitetyt isommat geotermiset ratkaisut tulevat olemaan kustannustehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu tulevaisuuden lämmöntuotantoon.