Panostus uusiutuvaan energiantuotantoon tuo säästöjä vantaalaisille

Panostus uusiutuvaan energiantuotantoon tuo säästöjä vantaalaisille

Tulevaisuudessa lämmön ilmastopäästöt vähenevät ja hinta pysyy vakaana

Vantaalaisten asukkaiden lämmön hinta on edullisella tasolla nyt ja jatkossa. Viimeisen kuuden vuoden aikana lämmön kustannukset ovat Vantaalla laskeneet tasaisesti. Tällä hetkellä lämmön energian hinta on noin 9 % huokeammalla tasolla kuin se oli vuonna 2014. Samaan aikaan Vantaan Energia on investoinut runsaasti uusiutuvaan energiantuotantoon. Vantaalla on otettu käyttöön uusi jätevoimala ja biovoimala, ja rakenteillä on jo laajennus jätevoimalaan.

Vihreämpää lämpöä vakaampaan hintaan

Suuret investoinnit ovat muuttaneet lämpöverkon kautta siirrettävää lämpöä ympäristöystävällisempään suuntaan. Kymmenessä vuodessa Vantaan Energia on puolittanut CO2-päästönsä, mikä on valtava saavutus mille tahansa energiayhtiölle. Kokonaan kivihiilen käytöstä Vantaalla luovutaan vuoden 2022 aikana.

Monelle tulee ehkä yllätyksenä, että investointi uusiutuviin tuotantomuotoihin ja luopuminen fossiilisista polttoaineista, on tehnyt vantaalaisesta lämmöstä edullisempaa ja vakauttanut hintoja. 

– Helposti ajatellaan, että kivihiilestä eroon hankkiutuminen nostaa hintoja. Meillä Vantaalla jätevoimalamme tekee jo nyt jopa puolet Vantaan lämmöstä, ja pian saamme voimalan viereen laajennuksen. Se on niin taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta erittäin hyvä asia, kertoo Vantaan Energian lämpöliiketoiminnan johtaja Ilkka Reko.

Vihreämpi tapa tuottaa kaukolämpöä vakauttaa siis lämmön hintaa. Kuinka se on mahdollista?

Lämpöä kiertoon läheltä

Vantaan Energia avasi vuonna 2014  jätevoimalan, jossa 1,5 miljoonan eteläsuomalaisen sekajätteet hyödynnetään lämmöntuotantoon. Sen jälkeen Martinlaaksossa sijaitseva vanha käytöstä poistettu kattila muutettiin biovoimalaksi. Tässä biovoimalassa lämpöä ja sähköä valmistetaan ympäristöä säästävänä yhteistuotantona. Polttoaineena käytetään pääasiassa kestävää biomassaa eli kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten teollisuuden ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloja.

Nyt Vantaalle ollaan rakentamassa jätevoimalan laajennusta, joka pohjautuu entistä voimakkaammin kiertotalouteen. Hyödynnettäväksi saadaan muun muassa kaupan, teollisuuden ja rakentamisen sivutuotteita, joita tällä hetkellä viedään ulkomaille hävitettäväksi. Laajennus mahdollistaa sen, että jatkossa jätevoimalassa voidaan lajitella esimerkiksi kaupan jätteen seasta kaikki hyödynnettäväksi kelpaava aines. Kierrätykseen kelpaamaton jäte poltetaan lämmöksi ja toimitetaan takaisin asiakkaiden hyödynnettäväksi. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, jätevoimalan laajennus valmistuu keväällä 2022. 

Vantaan Energian toiminnassa on kyse kiertotaloudesta. Kun lämmön ja sähkön yhteistuotantoon kelpaavaa raaka-ainetta saadaan läheltä, kustannukset pienenevät. Vantaan Energia on riippumaton fossiilisista tuontipolttoaineista ja niiden maailmanmarkkinahintojen heilahteluista.

– Erityisen hienoa tässä on se, että olemme onnistuneet luopumaan fossiilisista polttoaineista kustannustehokkaasti. Se on erinomainen uutinen asiakkaillemme, sillä tulevaisuuteen katsottaessa vantaalaisen lämmön hinta tulee pysymään vakaana pitkään, Ilkka Reko toteaa tyytyväisenä.

Hiilidioksidipäästöt nollaan

Lähitulevaisuudessa kaikki lämpöverkossa kulkeva lämpö tulee olemaan uusiutuvaa. Ympäristömerkitty lämpö on yrityksille ja taloyhtiöille mahdollisuus pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

– Erityisesti yritysasiakkaamme ovat ryhtyneet ostamaan Uusiolämpö100- ja UusiolämpöBIO -lämpötuotteitamme, jotka ovat täysin uusiutuvia, Reko kertoo.

Lämpöä tullaan tuottamaan Vantaalla entistä moninaisemmin tavoin. Tavoitteena on nollata loputkin hiilidioksidipäästöt. Tällä hetkellä Vantaan Energia selvittää muun muassa teollisuuden hukkalämmön hyödyntämistä lämmöntuotantoon. Lähitulevaisuudessa siintää myös lupaava vaihtoehto päästöttömään lämmöntuotantoon: geoterminen lämpö. Se on syvälle maankuoreen varastoitunutta ikivanhaa lämpöä, jonka hyödyntämistä kotitalouksien lämmön- ja sähköntuotantoon selvitetään niin Vantaalla kuin muuallakin Suomessa. Tulevaisuudessa asiakkaat voivatkin valita, millaisin keinoin tuotettua lämpöä he kotiinsa ostavat. Lämpöverkko on kanava, jota pitkin eri tavoilla tehokkaasti tuotettu uusiutuva lämpö kulkee asiakkaalle.

– Kaiken kaikkiaan vantaalaisen lämmön tilanne on todella hyvä. Pystymme tarjoamaan vantaalaisille pääkaupunkiseudun edullisinta lämpöä ja kesäaikaan lämmön hintamme on Suomen halvin. Edullisuus ei tarkoita tinkimistä ympäristöystävällisyydestä, päinvastoin. Kaikki lämpömme tulee tulevaisuudessa olemaan uusiutuvaa. Siitä olemme koko Vantaan Energian porukka todella ylpeitä, Reko iloitsee.

Lue lisää Vantaan Energian matkasta kohti kivihiiletöntä tulevaisuutta