Matkalla vähäpäästöiselle 2020-luvulle

Vantaan Energia on hyvässä vauhdissa kohti kivihiiletöntä tulevaisuutta. Viime vuosien ratkaisut, kuten uusioenergiaa tuottava jätevoimala, tuulivoiman tuotantokapasiteetin tuplaaminen, vesisähkö- ja aurinkosähköinvestoinnit sekä viimeisimpänä päätös biokattilasta Martinlaakson voimalaitokseen, ovat konkreettisia askeleita kohti vähäpäästöisyyttä.

Päätös luopua kivihiilestä 2020-luvulla on otettu tosissaan. – Lupaus on iso, mutta olemme onnistuneet vähentämään kivihiilen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjämme jo useaan otteeseen, eikä vauhti hiivu tähän, Vantaan Energian tuotantojohtaja Marko Ahl sanoo.

Kivihiilen palamisessa syntyy suuria määriä hiilidioksidia, joka on merkittävin ilmastonmuutokseen vaikuttava kasvihuonekaasu. Vielä neljä vuotta sitten Vantaan Energian hiilidioksidipäästöt olivat 800 000 tonnia vuodessa. Vuosi jätevoimalan rakentamisen jälkeen päästöt tippuivat 600 000 tonniin.

– Tavoite on, että kun Martinlaakson voimalaitos uudistetaan, me lähestulkoon puolitamme hiilidioksidipäästömme vuoden 2013 lukemista, Ahl sanoo. Hän viittaa Vantaan Energian päätökseen, jossa yhtiö suunnittelee tuottavansa tulevaisuudessa sähköä ja kaukolämpöä kotimaisesta biopolttoaineesta kivihiilen ja kaasun sijaan.

Kuluttaja keskiöön

Nyt Vantaan Energiassa pohditaan, mitkä tuotantomuodot korvaavat jäljelle jäävän kivihiilen 30 prosentin osuuden ja millaiset energiantuotannon ratkaisut sopisivat erityisesti Vantaan alueelle. Mukana ajatustyötä siivittämässä on ollut konsulttitoimisto Gaian vanhempi asiantuntija Aki Pesola.

Uusiutuvan energian teknologioihin ja energiamarkkinoihin erikoistunut Pesola seuraa tiiviisti, mitä maailmalla tapahtuu energiantuotannon saralla. – Yksi suuri trendi on, että kuluttajat pääsevät vaikuttamaan entistä enemmän energiamarkkinoihin. Isojen voimalaitosten rinnalla tullaan hyödyntämään entistä enemmän uusia hajautettuja teknologioita. Energia- ja kustannustehokkuuden parantamiseksi otetaan enenevässä määrin käyttöön esimerkiksi aurinkosähkö- tai lämpöpumppuratkaisuja, Pesola sanoo.

Vaikka Suomi ei ole etunenässä uusien energiantuotannon ratkaisujen käyttöönotossa, Pesola näkee kotimaassa valopilkkuja. – Vahvan insinöörikulttuurimme ansiosta me suomalaiset ymmärrämme kiertotaloutta. Olemme hyviä optimoimaan, säästämään energiaa ja tekemään asioita tehokkaasti. Myös aurinkosähkö on alkanut nousta pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. On hyvä merkki, että yritykset uskaltavat jälleen investoida.

Vantaan Energiaa Pesola kehuu eteenpäin katsomisesta ja positiivisesta asenteesta. – Arvostan sitä, että uusilta teknologioilta ei pyritä suojautumaan, vaan niitä halutaan ottaa käyttöön.

Kivihiilen vaihtoehdot

Esimerkiksi kaukolämpöakut, aurinkopaneelit, aurinkokeräimet ja geoterminen lämpö ovat harkinnassa, kun Vantaan Energia tavoittelee uusiutuvaa ja hiilidioksidivapaata energian tuotantoa.

– Suunnittelemme kaukolämpöakkujen määrän ja siten kapasiteetin lisäämistä. Nyt meillä on kaksi akkua, joiden yhteinen tilavuus on hieman yli 30 000 kuutiota. Lisäys olisi yli 20 000 kuutiota, jolloin akuissa olisi yhteensä yli 50 000 kuutiota kaukolämpövettä. Erityisesti keväällä ja syksyllä, kun kaukolämmön kysynnässä on suuria vaihteluja, voisimme säästää energiakuluissa purkamalla akkuihin ladattua kuumaa kaukolämpövettä. Lämmönkulutuksen huippuhetkinä, aamulla ja illalla, kaukolämpöakut vähentävät lämpökeskusten käyttöä, joiden polttoaineena on maakaasu ja polttoöljy, Marko Ahl selvittää.

Myös kysyntäjousto on Vantaan Energian visioissa. – Olemme pohtineet mallia, jossa voisimme palkita asiakasta siitä, että hän esimerkiksi alentaisi huonelämpötilaa asteella talviajan energiankäytön huippuaikoina. Yhden asteen pudotus voisi laskea energiankulutusta jopa viidellä prosentilla. Tästä tulisi suoraa säästöä asiakkaille. Lämmöntuotannossa tämä voisi tarkoittaisi sitä, että voisimme jättää yhden lämpökeskuksen käynnistämättä ja yhdessä asiakkaiden kanssa vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä Ahl visioi.

Tulevaisuuden energiaratkaisuissa painavat vähäpäästöisyys, edullisuus asiakkaalle sekä kannattavuus. – Yhtälö ei ole aivan helppo, mutta jos emme ole kannattavia, meidän on vaikea investoida vähäpäästöiseen kaukolämmöntuotantoon, Ahl selventää. – Haluan, että kaukolämpöasiakkaamme saavat meiltä lämpöä edullisesti ja että he voivat luottaa siihen, että tuotamme energiaa fiksusti ja vähäpäästöisesti.