Kiristämme tahtia ja lopetamme kivihiilen käytön jo 2022

Kiristämme tahtia ja lopetamme kivihiilen käytön jo 2022

Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja myyntijohtaja Ilkka Reko ovat hyväntuulisia. Yhtiö on syyskuun alussa ilmoittanut lopettavansa kivihiilen käytön kokonaan vuonna 2022.

– On hienoa päästä kertomaan hyviä ilmastouutisia. Ilmastokriisin pysäyttämiseksi tarvitaan suuria ja nopeita muutoksia. Meillä energia-alan yrityksillä on tässä tilanteessa merkittävä rooli. Olemme kiristäneet tahtia ja pääsemme kivihiilestä eroon aiemmin ilmoitettua nopeammin, kertoo toimitusjohtaja Toivonen.

Suomi on sitoutunut olemaan kivihiilivapaa viimeistään vuoteen 2029 mennessä. Vantaalla kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on Vantaan Energian jätevoimalan laajennus. 

Työtä kivihiilestä luopumisen parissa on tehty pitkäjänteisesti. Uusiutuvien ja hiilineutraalien energianmuotojen osuutta tuotannossa on kasvatettu johdonmukaisesti ja samaa linjaa jatketaan.

– Nyt laajennamme jätevoimalaa ja kasvatamme entisestään uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa. Talvikauden kovimmilla pakkasilla varmistamme lämmön riittävyyden maakaasulla, mutta myöhemmin sekin korvataan hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä, kuvaa toimitusjohtaja Toivonen.

Merkittävä, kivihiilettömyyden mahdollistava toimenpide on jätevoimalan laajennus, joka on tarkoitus aloittaa keväällä 2019. Uuden tuotantolinjan avulla Vantaan Energia lisää materiaalihyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen käyttöä.

Tällä hetkellä kierrätykseen kelpaamatonta kaupan- ja teollisuuden jätettä viedään ulkomaille, ja samaan aikaan ulkomailta ostetaan fossiilista polttoainetta energiantuotannon tarpeisiin. Laajennus on siis tärkeä investointi paitsi ympäristön, myös kansantalouden näkökulmasta.

– Jätevoimalan laajennuksen avulla pystymme lopettamaan kivihiilen käytön kannattavasti, ilman kustannusvaikutuksia asiakkaillemme. Yhä ympäristöystävällisempi ja kohtuuhintainen vantaalainen kaukolämpö on hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto etenkin energiaratkaisuja pohtiville uudisrakentajille, kertoo lämpöliiketoiminnan johtaja Ilkka Reko.

Laajennus on oikeastaan kolmas askel Vantaan Energian matkalla kohti ilmastoneutraalia energiantuotantoa. Vuosikymmenen alusta asti tuotannon päästöjä on pienennetty merkittävästi ja energiaa tuotetaan kestävämmin menetelmin. Tämä on onnistunut pääosin jäte- ja biovoimaloiden avulla. Niiden käyttöönoton myötä Vantaan Energia on pudottanut hiilidioksidipäästöt ja fossiilisten polttoaineiden käytön alle puoleen vuoden 2010 tasosta.

Vuonna 2014 valmistunut jätevoimala tuottaa kaukolämpöä ja sähköä kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Sen käyttöönotto pudotti yhtiön hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia ja samalla fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö Vantaalla väheni 40 prosenttia. Alkuvuodesta 2019 otettiin käyttöön entisestä maakaasu- ja öljyvoimalasta muunnettu Martinlaakson biovoimala.

Kaukolämpöalan päästöjen on ennakoitu jatkavan pienenemistä ja laskevan uusien investointien myötä jopa alle puoleen nykyisestä.

– Kivihiilettömään tuotantoon siirtymällä pienennämme hiilidioksidipäästöjämme noin 150 000 tonnilla vuosittain. Se on puolet vantaalaisen autoilun päästöistä vuositasolla. Kaukolämpö- ja lämmitysmarkkinat kokonaisuudessaan ovat keskeisessä asemassa koko toimialan ilmastoloikassa. Haluamme tehdä rohkeita ilmastomyönteisiä ratkaisuja myös jatkossa, Reko kiteyttää.