Askel askeleelta fossiilittomaan energiantuotantoon

Askel askeleelta fossiilittomaan energiantuotantoon

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista kokonaan vuoteen 2026 mennessä. Entistä ilmastoystävällisempää energiantuotantoa kohti edetään järkähtämättä, projekti kerrallaan.

Vantaan Energialla on tehty pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, jonka seurauksena hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet Vantaalla radikaalisti ja vantaalaiset ovat pitkään olleet vähenevissä määrin riippuvaisia fossiilisista tuontiraaka-aineista. Vantaan Energian jätevoimalan ja Martinlaakson biovoimalan avulla fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennetty 60 % vuodesta 2010 vuoteen 2020. Investoinnit uusiutuviin tuotantomuotoihin ja luopuminen fossiilisista polttoaineista ovat tehneet vantaalaisesta lämmöstä ympäristöystävällisempää.

Vantaan Energia on ottanut tavoitteeksi kokonaan fossiilivapaan energiantuotannon vuoteen 2026 mennessä. Tavoite on kova, sillä kivihiilen energiakäytön kieltävän lain mukaisesti pelkästään kivihiilen käytöstä on Suomessa luovuttava vasta vuonna 2029. Vantaalla kivihiilen käyttö päättyy vuoden 2022 aikana.

– 2010-luku oli Vantaan Energialle iso loikka ilmastoystävälliseen energiantuotantoon. Nyt olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen päästä kuudessa vuodessa kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista. Se vaatii meiltä lisää rohkeita tekoja ja isoja investointeja, mutta me olemme päättäneet tähdätä korkealle, kertoo Vantaan Energian tuotantojohtaja Kalle Patomeri.

Kohti ilmastoystävällistä energiantuotantoa projekti kerrallaan

Energiantuotannossa siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista tarkoittaa vaihtoehtoisten energiamuotojen etsimistä öljylle, kivihiilelle, maakaasulle ja turpeelle. Vantaan Energialla fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä edetään projekti kerrallaan.

Turpeen käytön Vantaan Energia lopettaa jo ensi vuonna. Turvetta käytetään tällä hetkellä hyvin pienissä määrin Martinlaakson biovoimalassa. Vuonna 2021 tuotantoon saadaan myös geolämpövoimala. Nykyisen jätevoimalan käynnissä oleva laajennustyö etenee aikataulussa ja valmistuu vuonna 2022, jolloin kotitalouksien sekajätteen lisäksi kaupan, teollisuuden ja rakentamisen kierrätyskelvoton jäte saadaan hyötykäyttöön. Jätteiden käsittelypalveluja laajennetaan normaalia energiahyötykäyttöä korkeampaa käsittelylämpötilaa vaativiin jätteisiin vuonna 2024. Lisäksi vuonna 2026 otetaan käyttöön valtava energian lämpövarasto ja lopuksi korvataan jäljelle jäänyt maakaasu biokaasulla.

– Ensin korvaamme kaikki fossiiliset polttoaineet askel askeleelta, mutta jos katsomme reippaasti hieman kauemmas tulevaisuuteen, edessä on varmasti kokonaan polttamisesta luopuminen. Pitkälle on hyvä katsoa ja miettiä jo, millaisia ratkaisuja tulevaisuudessa tarvitaan, Patomeri pohtii.

Maailman suurin lämpövarasto merkittävin askel kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Iso askel matkalla kohti fossiilitonta tulevaisuutta on Vantaan Energian maailmanlaajuisestikin jättimäinen lämpövarastohanke.

– Haaste, jota olemme lähteneet lämpövaraston avulla ratkaisemaan, on kesäisin syntyvä lämmön ylitarjonta, Patomeri kuvaa tilannetta. Lämpövarastossa on yksinkertaistettuna kyse maan alle louhittavasta luolasta, jonne varastoidaan kesällä kuumaa vettä talteen kylmempien kuukausien varalle.

– Lämpövarasto on ikään kuin jättikokoinen termospullo, selittää Patomeri.

Varastoitavan energian määrässä mitattuna Vantaan Energian lämpövarasto tulee olemaan maailman suurin kallioon louhittu energiavarasto. Se on viisi kertaa suurempi maailmalla verrattavissa oleviin varastoihin ja Suomen mittakaavassa kymmenkertainen muihin vastaaviin rakenteisiin verrattuna. Projektissa erityisen innostavaa on se, mistä kaikkialta lämpöä pystytään ottamaan talteen. Ideana on pystyä tulevaisuudessa varastoimaan lämpöä kaikista uusiutuvista energiantuotantomuodoista. Esimerkiksi kesällä jätteiden käsittelystä syntyvä energia, konesalien ja teollisuuden tuottama hukkalämpö, geoterminen lämpö ja aurinkoenergia voidaan kaikki jatkossa varastoida talteen maanalaiseen kallioluolaan.

– Ja kun katsomme taas hieman kauemmas tulevaisuuteen, lämpövarasto tulee mahdollistamaan muitakin uusiutuvia lämmitysmuotoja. Voimme esimerkiksi varastoida siihen asiakkailtamme ostamaa hukkalämpöä, Patomeri kertoo.

Lämpövaraston on tarkoitus valmistua vuonna 2025. Uuden lämpövaraston energiamäärällä Vantaan Energian olisi mahdollista lämmittää jopa 15 000 asukkaan kaupunki vuoden ajan.