Siirry sisältöön

Tuotteitamme

Valitse kotisi tarpeisiin parhaiten soveltuva tuote

Kesto­lämpö on ekolo­ginen ja huoleton lämpö­tuote

 • Eko -ympäristömerkittyä, 100 % uusiutuvaa lämpöä
 • Helppo ja huoleton, sillä energiahinta on tasainen
 • Hinta päivittyy korkeintaan kaksi kertaa vuodessa 1.1. ja 1.7.
 • Tehomaksu perustuu mitattuun lämmönkäyttöön kodissasi
 • Todelliseen lämmönkäyttöön perustuvaan kuukausimaksuun vaikuttavat sekä ulkolämpötila että kiinteistön käyttötavat

Tarkka­lämpö on ekolo­ginen ja tarkan lämmit­täjän lämpö­tuote

 • Eko -ympäristömerkittyä, 100 % uusiutuvaa lämpöä
 • Pieni tehomaksu sekä kesän ja talven energiahinnat kannustavat talvella energiansäästöön, esimerkiksi takan käyttöön

  Eko5

Uusi kauko­läm­pö­tuot­teemme, Eko5 sopii taloyh­tiöille ja yrityk­sille, jotka arvos­tavat viiden vuoden vakaata hintaa ja täysin hiili­diok­si­di­va­paata kauko­lämpöä. Lämpö tuotetaan lämpö­pump­pujen avulla puhdis­te­tusta jäteve­destä ja palve­lin­kes­kuksien hukka­läm­möstä.

Tiedät varmasti mitä lämpö maksaa nyt ja lähitu­le­vai­suu­dessa

 • Kaukolämmön hinta pysyy muuttumattomana kuluvan vuoden loppuun ja siitä eteenpäin viisi seuraavaa vuotta.
 • Budjetointi on jatkossa entistä helpompaa ja tarkempaa.  
 • Tuote on määräaikainen.

  100 % hiili­diok­si­di­va­paata lämpöä

  • Lämpö tuotetaan lämpöpumpuilla puhdistetusta jätevedestä ja palvelinkeskuksien hukkalämmöstä.
  • Ekologisen lämmön määrä ja alkuperä varmennetaan ulkopuolisen tilintarkastajan avulla.  
  • Myös lämpöpumppujen käyttämä sähkö on alkuperätodennettua, CO2-vapaata sähköä.  
  • Saat kiinteistöösi todistuksen, jonka avulla voit kertoa hyvästä valinnasta omille sidosryhmillesi.  

  Aktii­vi­lämpö palkitsee aktii­vista lämmit­täjää

  Fortum Aktiivilämpö on kaukolämpötuote yrityksille ja taloyhtiöille. Sen energiahinta pohjautuu kaukolämmön tuotantokustannuksiin ja muuttuu kuukausittain.

  • Kiinteistön energiatehokkuus palkitsee: lämmönsäästö kylmänä vuodenaikana merkitsee kustannussäästöjä.
  • Lähetämme hyvissä ajoin arviolaskelman kiinteistön seuraavan vuoden lämmityskustannuksista.
  • Tehomaksu perustuu mitattuun lämmitystehoon.
  • Lämmityskustannukset vaihtelevat lämmitystarpeen mukaan.  Alkuvuonna lämmityskustannukset ovat suuremmat, mutta tasoittuvat myöhemmin vuoden aikana.
  • Kun teet kiinteistöösi energiatehokkuutta parantavan remontin, ota meidät mukaan, niin voimme katsoa yhdessä alemman tehotarpeen voimaan jo seuraavalla laskulla.