Siirry sisältöön

Maailman suurin lämmön kausivarasto Vantaalle

Innovatiiviset energianvarastointiratkaisut ovat merkittävä osa hiilineutraaleja energiajärjestelmiä tulevaisuudessa. Vantaan Energian lämmön kausivarasto -projekti on Vantaan Kuninkaalaan maan alle louhittava lämpöenergian kausivarasto, joka mahdollistaa kesän lämmön talteenoton kylmiä talvipäiviä varten. Miljoonan kuution kokoinen varasto tulee olemaan maailman kookkain energiavarasto. Sen kapasiteetti on 90 gigawattituntia, joka vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmönkulutusta.

Lämmön kausivarasto vastaa eurooppalaisten energiajärjestelmien haasteeseen kasvattaa uusiutuvan energian osuutta – tuotannon ja kulutuksen kausittainen vaihtelu on korkeaa. Siksi kylminä talvipäivinä on tällä hetkellä usein nojattava fossiilisiin energianlähteisiin. Valtava kausivarasto mahdollistaa ylimääräisen energian varastoinnin kesäkaudella ja sen käyttämisen talvipäivinä, jolloin kysyntä on korkealla. Kausivarastoon säilötään uusiutuvaa energiaa, jota saadaan mm. aurinko-, tuuli-, ja geotermisistä lähteistä. Lisäksi lämmön kausivarasto mahdollistaa hukkalämmön varastoinnin, jota kertyy esimerkiksi datakeskuksista.

Lämmön kausivaraston rakentaminen on merkittävässä roolissa siirtymisessä kohti fossiilittomuutta Vantaalla. Varastoitu energia korvaa maakaasun käyttöä talvikaudella, vähentäen näin hiilidioksidipäästöjä 65 000 tonnilla vuodessa. Lämmön kausivarasto edistää EU:n useita ilmasto- ja energiatavoitteita: resurssitehokkuuden kasvattamista hukkalämpöä hyödyntämällä, uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattamista ja eri energiajärjestelmien integraatiota.

Lämmön kausivaraston innovatiivinen toimintaperiaate perustuu veden erittäin korkean varastointilämpötilaan 140 asteessa, joka mahdollistaa suuremman varastointikapasiteetin. Lämpövaraston toimintamalli on kustannustehokas, ja sitä voidaan soveltaa myös muualla Euroopassa kaupunkien lämmityksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lämmön kausivarasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026.

Lue lisää hankkeesta