Maailman suurin lämmön kausivarasto Vantaalle

Maailman suurin lämmön kausivarasto Vantaalle

Innovatiiviset energianvarastointiratkaisut ovat merkittävä osa hiilineutraaleja energiajärjestelmiä tulevaisuudessa. Vantaan Energian VECTES-projekti on Vantaan Kuninkaalaan maan alle louhittava lämpöenergian kausivarasto, joka mahdollistaa kesän lämmön talteenoton kylmiä talvipäiviä varten. Miljoonan kuution kokoinen varasto tulee olemaan maailman kookkain energiavarasto. Sen kapasiteetti on 90 gigawattituntia, joka vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmönkulutusta.

VECTES vastaa eurooppalaisten energiajärjestelmien haasteeseen kasvattaa uusiutuvan energian osuutta – tuotannon ja kulutuksen kausittainen vaihtelu on korkeaa. Siksi kylminä talvipäivinä on tällä hetkellä usein nojattava fossiilisiin energianlähteisiin. Valtava kausivarasto mahdollistaa ylimääräisen energian varastoinnin kesäkaudella ja sen käyttämisen talvipäivinä, jolloin kysyntä on korkealla. Kausivarastoon säilötään uusiutuvaa energiaa, jota saadaan mm. aurinko-, tuuli-, ja geotermisistä lähteistä. Lisäksi VECTES mahdollistaa hukkalämmön varastoinnin, jota kertyy esimerkiksi datakeskuksista.

Lämpövaraston rakentaminen on merkittävässä roolissa siirtymisessä kohti fossiilittomuutta Vantaalla. Varastoitu energia korvaa maakaasun käyttöä talvikaudella, vähentäen näin hiilidioksidipäästöjä 26 000 tonnilla vuodessa. VECTES edistää EU:n useita ilmasto- ja energiatavoitteita: resurssitehokkuuden kasvattamista hukkalämpöä hyödyntämällä, uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattamista ja eri energiajärjestelmien integraatiota.

VECTES:in innovatiivinen toimintaperiaate perustuu veden erittäin korkean varastointilämpötilaan 140 asteessa, joka mahdollistaa suuremman varastointikapasiteetin. Lämpövaraston toimintamalli on kustannustehokas, ja sitä voidaan soveltaa myös muualla Euroopassa kaupunkien lämmityksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. VECTES on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026.