Yritysten uutiskirjeet

Minä ennustan: Tuulivoimasta valtavirtaa Suomessa

Suomessa katettiin lähes 6 prosenttia sähkönkulutuksesta tuulivoimalla vuonna 2017. Osuus voi kuulostaa jonkun korvaan pieneltä, mutta kasvu on ollut huimaa: vuonna 2011 tuulisähkön osuus oli 0,5 prosenttia. Tähän asti tuulivoimakapasiteetti on kasvanut osana ilmastonmuutoksen torjuntaa: Suomen – muiden maiden ohella – on pitänyt kannustaa energiateollisuuttaan ja kansalaisiaan vähentämään vaikutustaan ilmastonmuutokseen. Vuoden 2017 loppuun asti tuulivoimaa […]

Lue lisää

Kysyntäjoustoilla, varastoinnilla ja kansainvälisillä markkinoilla tulevaisuuteen

Energiamarkkinoilla eletään juuri nyt merkittävien muutosten aikoja. Siksi on sopiva hetki katsoa, miltä markkinat näyttävät tulevaisuudessa ja miten suomalaisille saadaan sähköä jatkossakin – ja mistä se tulee. Muutoksen ytimessä on tietenkin ilmastonmuutos, joka pakottaa miettimään energianlähteitämme uudestaan. Toisin sanoen sähkön kulutukseen tulee kohdistumaan uudenlaisia paineita. Vantaan Energian myyntiryhmän päällikkö Ari Lehtinen sanoo, että Vantaan Energian […]

Lue lisää

Vantaan Energia torjuu ilmastonmuutosta suurin askelin

Vantaan Energia suhtautuu kunnianhimoisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yhtiön tavoitteena on tiputtaa energiantuotannon päästöt kymmenesosaan ja luopua kivihiilen käytöstä kokonaan 2020-luvulla. Vantaan Energia on ryhtynyt päästöjensä leikkaamiseen määrätietoisilla teoilla. Jo vuonna 2014 valmistunut jätevoimala muuntaa 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottoman sekajätteen sähköksi ja kaukolämmöksi, minkä ansiosta energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet kolmanneksella. Tällä hetkellä käynnissä on Martinlaakson voimalan kattilan […]

Lue lisää

Aurinkoenergia sopii hyvin myös yrityksille

Monet yritykset haluavat osoittaa ekologisuuttaan esimerkiksi energiaratkaisujaan pohtimalla. Olisiko siirtyminen aurinkoenergiaan sopiva keino ympäristön huomioimiseksi? Aurinkoenergian valinta ei missään nimessä ole pelkkä imagotemppu yrityskuvan kiillottamiseksi. Aurinkosähkön tuotepäällikkö Eero Pyhäranta Vantaan Energialta vakuuttaa, että investointi on perusteltavissa useilla kriteereillä. – Aurinkosähkö pienentää hiilidioksidipäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, mutta investointi tuo myös ennustettavuutta sähkönhankintaan. Aurinkovoimala tuottaa sähköä vuosiksi […]

Lue lisää

Tavoitteena teknologianeutraali tukipolitiikka

Hallitus on alkaneena keväänä ajautunut riitelemään hallitusohjelmaan kuuluvasta, noin 300 miljoonan euron uusiutuvan energian tukipaketista. Sen nimittäin tulisi olla kaikki tuotantomuodot huomioon ottava. Riita alkoi, kun talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (sin.) ilmoitti tammikuussa, että tukipaketti ei tule tällaisenaan etenemään. Hallituksen sisäiset näkemyserot koskevat nimenomaan eri energiantuotantomuotojen huomioimista. Tukipaketista on rajattu pois muun muassa vesivoima sekä […]

Lue lisää

Minä ennustan: Kiinteistö osana sähkömarkkinaa on tulevaisuuden ratkaisu

Siemens rakentaa kauppakeskus Selloon Espoossa älykkään energiajärjestelmän. Ratkaisussa kiinteistöstä tulee varavoimalaitokseen verrattava toimija. Hanke on jo käynnissä, ja valmista on vuoden 2018 loppupuolella. Muodostamme Selloon olemassa olevasta talotekniikasta mikroverkon yhdessä 550 kWp:n aurinkopaneelijärjestelmän, älykkään LED-valaistuksen sekä sähkövaraston (2 MW ja 2,1 MWh) kanssa. Tarjoamme tämän kokonaisuuden Fingridin reservimarkkinoille tasapainottamaan kantaverkon taajuusvaihteluita. Lisäksi takaamme aurinkoenergiajärjestelmän tuoton […]

Lue lisää

Sähköistyvä yhteiskunta lisää sähkön kysyntää, mutta maltillisesti

Yhteiskunnan sähköistymisellä on vaikutuksensa myös sähkön kysyntään. Merkittävistä määristä ei kuitenkaan puhuta. Wattsightin vanhempi analyytikko Olav Johan Botnen ennustaa, että yhteiskunnan sähköistyminen näkyy jo tänä vuonna kulutuksen maltillisena kasvuna. Sama vaikutus sillä on hintoihin. Botnen kuitenkin korostaa, että hintavaikutusten ennustaminen on vaikeaa, sillä niihin vaikuttavia ulkoisia muuttujia on paljon. – Esimerkiksi hiilen ja kaasun hinnat […]

Lue lisää

Minä ennustan: Aurinkoenergiasta tulee yritysvastuun mittari

Vielä toistaiseksi suurin osa Suomen aurinkosähköasennuksista on pientuotannosta omakotitaloissa ja mökeillä. Tulevaisuus kuitenkin on toinen: päättynyt on aika, jolloin aurinkosähkö toimi vain kesämökkien varavirtana. Kysyntä lisääntyy ja samalla aurinkosähkön hinta on laskussa. Aurinkoenergiasta on tullut yksi nopeimmin kasvavista energiamuodoista maailmassa. Trendi näkyy myös Suomessa, jossa aurinkosähkön tuotannon kapasiteetti kolminkertaistui vuoden 2016 aikana. Kasvu on jo […]

Lue lisää

Vantaan Energian yritysasiakkaat tyytyväisiä energiayhtiöönsä

Vantaan Energia on onnistunut vastaamaan yritysasiakkaidensa odotuksiin hyvin. Yritysasiakkaat arvostavat erityisesti laskutuksen virheettömyyttä, laskujen selkeyttä ja asioiden hoitumista sovitusti. Näissä asioissa kyselyyn vastanneet arvioivat energiayhtiönsä myös onnistuneen esimerkillisesti. Vantaan Energiaa pidetään luotettavana, asiantuntevana ja hyvämaineisena yhtiönä, jossa on helppo asioida. Vastaajien valtaosa antaa energiayhtiölleen kiitettävän tai erinomaisen kokonaisarvosanan. Arvosanan keskiarvo on hieman laskenut edellisestä vuodesta, […]

Lue lisää

Vantaan Energian uusiutuvan sähkön myynti kasvussa

Vantaan Energian jätevoimala on saanut ensimmäisenä Suomessa alkuperätakuut jätevoimalassa tuotetulle uusiutuvalle sähkölle. Alkuperätakuu on varmistus siitä, että yrityksen ostama sähkö on aidosti uusiutuvaa. Vantaan Energian Itä-Vantaalla sijaitsevassa jätevoimalassa poltetaan vuosittain 1,5 miljoonan pääkaupunkiseutulaisen sekajäte. Polttoprosessista syntyy sähköä ja kaukolämpöä, josta noin puolet on uusiutuvaa energiaa.  Vantaan Energia pystyi hakemaan alkuperätakuita jätevoimalassa tuotetulle sähkölle vuonna 2017, sen jälkeen […]

Lue lisää

Tekoja puhtaamman tulevaisuuden eteen

Vantaan Energia etenee aikataulussa kohti uusiutuvaan energiaan perustuvaa tuotantoa. Martinlaaksoon suunnitellun biolaitoksen voimin yhtiö on ottamassa ratkaisevan askeleen kohti kivihiiletöntä aikakautta. Viime vuoden keväällä Vantaan Energia antoi energiayhtiöiden edelläkävijänä painavan lupauksen: yhtiö luopuu kivihiilen käytöstä 2020-luvulla. Marraskuussa valtiovalta seurasi perässä: uuden kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan kivihiilestä on luovuttava energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä. ”Meille kivihiilen käytön […]

Lue lisää

Uudistunut energiamarkkinakatsaus

Kotimaisen spot-sähkön hinnat ovat pysyneet vahvoina ja jatkuvasti nousujohteisina. Hintaan ovat vaikuttaneet mm. Ruotsin ja Suomen ydinvoimaloiden vuosihuollot. Tuulivoiman jatkuva kasvu näkyy myös hintojen päivittäisissä muutoksissa. Globaalisti, hiilen hinnat ovat olleet myös nousussa ja päästöoikeuden hinta on kallistunut hiilen mukana, joka näkyy myös meillä Suomessa sähkön hinnoissa. Vuoden 2018 osalta ollaan jo niin lähellä toimitushetkeä, […]

Lue lisää

Minä ennustan: Päästökauppa elää murrosvaihetta – toiveena yhtenäisempi päästöpolitiikka

Poliitikkojen mielestä päästökauppa on epäkunnossa, koska se ei ohjaa investointeja uusiutuviin energianlähteisiin nykyisellä alhaisella päästöoikeuden hinnalla. Oikeastaan tilanne on poliittisten päätösten seuraus. Minä ennustan, että ennen kuin uusiutuvan energian tuotantomuodot pystyvät korvaamaan kaiken perinteisen tuotannon, koemme päästökaupan renessanssin. Päästökaupan tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen ja niiden vähentäminen kustannustehokkaasti. Käytännössä päästöt laskevat väkisin vähintään halutulle tasolle, koska […]

Lue lisää

Uusiutuvan energian kasvu tuo Pohjoismaihin runsaasti ylitarjontaa

Lähes kaikki Pohjoismaat panostavat tulevina vuosina merkittäviä summia sekä uusiutuvaan energiaan että energiaomavaraisuuden lisäämiseen. Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu, että uusiutuvan energian osuus kaikesta energiankulutuksesta on yli 50 prosenttia ja omavaraisuusaste yli 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Muilla Pohjoismailla on omat energiastrategiansa. Maiden kansallista energiapolitiikkaa määrittävät myös Pariisin ilmastosopimuksen linjaukset, EU:n energiaunionin tavoitteet ja nationalismin sävyttämä […]

Lue lisää

Näin Vantaan fiksuin taloyhtiö laittoi energiasyöpöt kuriin

Vantaan Energia etsi keväällä Vantaan fiksuinta taloyhtiötä, jossa energiaratkaisut ovat säästäneet ympäristöä ja euroja. Voittajaksi valittiin asunto-osakeyhtiö Minkkikuja 3, jossa energiatehokkuutta on petrattu pikkuhiljaa. – Tyypillisen taloyhtiön hoitokuluista noin 30–40 prosenttia kuluu energiaan ja veteen. Minkkikuja kolmessa on tehty useita fiksuja remonttiratkaisuja energian säästämiseksi, Vantaan Energian kaukolämmön myyntipäällikkö Ville Kivin kiittelee. Palkinnoksi Vantaan fiksuin taloyhtiö […]

Lue lisää

OmaEnergia palvelee yritysasiakkaita 24/7

Vantaan Energia panostaa yritysasiakkaiden sähköisten palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on tehdä asioiminen mahdollisimman sujuvaksi ja vaivattomaksi esimerkiksi tarjoamalla asiakkaalle kokonaiskuva oman sähkösalkkunsa tilanteesta ja sähkönhankinnan onnistumisesta. Erityisesti suurasiakkaille suunnattu OmaEnergia on online-palvelu, jossa asiakas voi seurata yrityksensä sähkönkäyttöä ja ennusteita helposti sekä kilowattitunteina että euroina. Se on kätevä tapa hallinnoida sähköasioita yhdessä paikassa ja se palvelee […]

Lue lisää

Minä ennustan: Taloyhtiöt aktivoituvat sähköautojen latauspisteiden tarjoamisessa

Suomen ladattavien sähkökäyttöisten henkilöautojen lukumäärä on tällä hetkellä reilut 3200 ajoneuvoa. Määrän odotetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Taloyhtiöt ovat uuden edessä: niiden on ratkaistava asukkaiden lataustarpeet. Isännöinti toimii taloyhtiöiden neuvonantajana, kun sähköauton latauspisteitä lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen omistajat ovat riippuvaisia siitä, että lataaminen mahdollistetaan myös siellä, missä ihmiset asuvat. Isännöintiliitto on tuottanut ohjeistuksia jäsenilleen, […]

Lue lisää

Pohjoismaisella yhteistyöllä toimivampaan markkinaan

Kilpailu vihreän energian markkinoilla tiivistyy jatkuvasti.  Pohjoismaat ovat tällä hetkellä edelläkävijäasemassa, mutta pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa, niiden on tiivistettävä yhteistyötään. Näin linjaa Nokian entinen toimitusjohtaja Jorma Ollila, joka selvitti Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta Pohjoismaista energiayhteistyötä. Raportti listaa 14 toimenpide-ehdotusta, jotka peräänkuuluttavat tiiviimpää yhteistyötä paitsi poliittisen päätöksenteon tasolla, myös tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Ollilan mukaan Pohjoismaisessa yhteistyössä avainasemassa on […]

Lue lisää

Minä ennustan: Kun tuotanto ja kulutus heilahtelevat, älykkäät sähköjärjestelmät optimoivat sähkönkulutusta

Sähkön markkinahinnan heilahtelut ovat lisääntyneet viime vuosina, ja hetkittäin on nähty suuriakin liikkeitä niin ylös kuin alaskin. Yksi syy vaihteluihin on uusiutuvan sähköntuotannon merkittävä kasvu: sen lisääntyessä päivänsisäiset ja viikkojen väliset hintavaihtelut voivat olla suuriakin riippuen sääolosuhteiden vaihteluista; tuulta, sadetta ja aurinkoa kun ei voi säätää. Kun meillä jatkossa on yhä enemmän ei-säädettävää uusiutuvaa sähköntuotantoa, […]

Lue lisää

Uusiutuvan energian tuotanto lisää sähkön hintavaihtelua

Hintapiikkejä seuraamalla mahdollisuus säästöihin Uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvaessa tuotannon ennustettavuus pienenee. Tämä näkyy hetkittäisinä hintapiikkeinä ja hintaheilahteluna molempiin suuntiin, ja luo mahdollisuuksia säästöihin yrityksille, jotka voivat joustaa sähkönkäyttönsä ajoituksessa. Sähkön tuntihinnoissa on nähty hetkittäisiä hintapiikkejä sekä ylös että alas, johtuen pääosin sääriippuvaisesta vaihtelusta sähkön tuotannossa. Esimerkiksi Saksasta ja Tanskasta on uutisoitu aurinkoisena ja tuulisena päivänä […]

Lue lisää

Hallituksen kivihiilipäätös myönteinen imagopäätös

Kivihiilen käyttökiellon vaikutukset jäävät vähäisiksi Hallituksen päätös luopua kokonaan kivihiilen käytöstä vuoteen 2030 mennessä on hyvää imagon rakentamista, mutta päätöksen käytännön vaikutukset ovat melko mitättömät, arvioivat asiantuntijat. Kivihiilen käytön kieltäminen lailla on maailmallakin ainutlaatuinen teko. Hallituksen viime vuonna tekemän linjauksen myötä Suomesta tulee ensimmäinen maa, jossa kivihiilen käyttökielto kirjataan lakiin. Hallitus on itse ylistänyt päätöstään […]

Lue lisää

Minä ennustan: Kivihiilestä luopuminen vaatii investointeja ja säästöjä

Suomi on jo hyvää vauhtia matkalla kohti uusiutuvan energiantuotantomuotojen kasvua: niiden osuus kaikesta kulutetusta energiasta nousi jo vuonna 2015 lähelle 40 prosenttia. Kivihiilen osuus on kutistunut jo pidemmän aikaa. Markkinoilta on poistunut kivihiilivoimalaitoksia, sillä sähkön tuottaminen hiilellä ei ole ollut muun muassa tuetun uusiutuvan tuotannon kasvun ja päästökaupan takia kannattavaa. Sähkön tuotannossakin hiilellä on lähinnä […]

Lue lisää

Minä ennustan: Tulevaisuuden sähkömarkkinoilla tarvitaan enemmän joustoa

Energiajärjestelmä sellaisena kuin sen tänä päivänä tunnemme, on murroksessa. Ennustan, että tulevaisuuden sähkömarkkinoilla tarvitaan eri tavalla joustoa myös sähkön kulutuksen päässä. Miksi näin? Vaikka maailmassa tuotetaan yhä enemmän energiaa, säädettävän tuotannon määrä vähenee. Tämä johtuu siitä, että joustamattoman tuotannon kuten tuuli- ja aurinkovoiman ja ydinvoiman osuus järjestelmässä lisääntyy. Sääriippuvaisen tuotannon myötä sähkön tuotanto vaihtelee yhä […]

Lue lisää

Sähköpula uhkaa Suomea, vai uhkaako sittenkään?

Jos nykykehitys jatkuu, viiden vuoden kuluttua sähköpula voi olla todellinen, varoittavat asiantuntijat. Sähkön hinta voi tulevana talvena heilahdella voimakkaastikin. Varsinaisesta sähköpulasta puhuminen on kuitenkin ajankohtaista aikaisintaan muutaman vuoden päästä, jos voimalaitoksia suljetaan nykyiseen tahtiin, sanovat asiantuntijat. Suomeen on heidän mukaansa pakko saada kysyntäjoustoa tulevien kulutushuippujen ajaksi. Tulevastakin talvesta voi silti tulla mielenkiintoinen kahdesta syystä. Kotimaassa […]

Lue lisää

Uusiolämpö lämmittää kiinteistöjä Vantaalla

Jätevoimalamme ansiosta noin puolet tuottamastamme kaukolämmöstä on Uusiolämpöä. Jätevoimalassamme poltetaan pääkaupunkiseudun asukkailta kerättyä roskaa. Otamme energian talteen huipputehokkaasti ja muutamme sen sähköksi ja lämmöksi. Uusiolämpö on ekologinen valinta, jota erityisesti yritykset ja isot kiinteistöt käyttävät. Uusiolämmöllä säästät luontoa ja vaikutat siihen, millaista energiaa meillä Suomessa tuotetaan ja käytetään. Tutustu Uusiolämpöön

Lue lisää

Kylmä tammikuu nosti sähkönkulutusta

Vuosi 2016 käynnistyi Pohjolassa kylmissä merkeissä ja normaalia kylmempi sää jatkuikin aina viikon 3 lopulle asti. Muoniossa mitattiin tammikuun 7. päivä talven pakkasennätys -41,1 C ja etelässäkin käytiin lähellä kolmeakymmentä pakkasastetta.  Suomen sähkönkulutus nousi tällöin uuteen ennätykseen, 15 100 megawattiin. Suomen spot-hintaan talven kylmin päivä ei onneksi vaikuttanut täysimääräisesti, sillä Venäjän lomakauden johdosta voitiin Venäjältä Suomeen […]

Lue lisää