Aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkokeräimillä toimivat aurinkolämpöjärjestelmät ovat järkevä ja taloudellinen tapa käyttöveden lämmitykseen.

Mikä aurinkokeräin?

Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu aurinkokeräimistä, lämmönsiirtoputkistosta ja lämpövaraajasta. Keräimistä lämpöenergia siirretään siirtoaineen välityksellä varaajaan ja sitä kautta patteriverkostoon ja lämpimään veteen. Aurinkokeräimellä toimiva aurinkolämpöjärjestelmä on taloudellinen ja fiksu tapa lämmittää käyttövettä.

Kuinka paljon energiaa aurinkokeräin tuottaa?

Talvella aurinkolämpö kattaa noin kolmasosan tarvittavasta energiasta, kun taas kesällä käyttöveden lämmitykseen tarvittava energia saadaan kokonaan auringosta. Omakotitalossa noin puolet vuotuisesta lämpimän käyttöveden energiantarpeesta saadaan 5–8 m²:n keräinpinta-alalla. Huoneiden lämmitys mukaan luettuna tarvitaan 10–12 m²:n keräinpinta-alaa.

Sopiiko aurinkokeräin minulle?

Aurinkolämpöjärjestelmä soveltuu hyvin vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään, mutta suorasähkölämmitteisessäkin kiinteistössä aurinkolämpöä voi käyttää lämpimän veden lämmittämiseen ja esimerkiksi uima-altaan veden lämmittämiseen.
Aurinkolämpö sopii hyvin yhteen pelletti-, puu-, hake-, sähkö- ja maalämmön kanssa. Aurinkolämpöjärjestelmä voidaan helposti kytkeä olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin, esim. vesivaraajiin, lämpöpumppuihin tai lattialämmitysjärjestelmiin.