Tietosuojaseloste 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § Laatimispvm: 8.2.2016

1. Rekisterinpitäjä nimi
Vantaan Energia Oy
Y-tunnus: 0124461-3
Postiosoite: PL 95, 01301, Vantaa
Puhelin: 09 82 901
Verkkopalvelu: www.vantaanenergia.fi

2. Rekisterin nimi
Vantaan Energia Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • myyntiprosessin toteuttaminen ja ylläpito
 • asiakaspalvelutapahtuman varmentaminen
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • laskutus, maksujen valvonta ja perintäasiakastapahtumien varmentaminen
 • mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakastiedot (mm. nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot)
 • Käyttökohteen tiedot
 • Laskutus ja maksuliikennetiedot
 • Markkinointiluvat ja -kiellot
 • Muut asiakaskontaktien ja palveluiden toimittamisen yhteydessä kerättävät ja käsiteltävät tiedot
 • Asiakaspuhelut

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteriä päivitetään asiakaskontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla, asiakkaan päätelaitteen lähettämillä tiedoilla, verkkosivujen evästeiden keräämillä tiedoilla sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energiamittareilta saaduilla tiedoilla.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Vantaan Energia Oy voi tallentaa asiakaspuhelut ja kontaktit.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta lähtökohtaisesti Vantaan Energia –konsernin tai ulkopuolisen palveluntarjoajan ulkopuolelle.

Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti arkistoitavaa aineistoa säilytetään Vantaan Energia Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Vantaan Energia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Vantaan Energia Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Vantaan Energia Oy käyttää yhteisiä tietojärjestelmiä Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n kanssa. Tietojärjestelmän tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia salassapitosäännöksiä.

9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa. 

Tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Vantaan Energia Oy, Asiakaspalvelu, PL 95 01301 Vantaa tai asiakaspalvelu@vantaanenergia.fi.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi vaatia virheellisen tiedon korjaamista, tarvittaessa tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistamista.  

Korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Vantaan Energia Oy, Asiakaspalvelu, PL 95 01301 Vantaa tai asiakaspalvelu@vantaanenergia.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltoilmoitus tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Asiakaspalvelu, PL 95 01301 Vantaa tai asiakaspalvelu@vantaanenergia.fi.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta henkilö siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivuja on selattu ja milloin, mitä selainta on käytetty, tietokoneen käyttöjärjestelmä ja näytön resoluutioikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä ip-osoite.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Vantaan Energia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi.

Lisäksi Vantaan Energia Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.